Дарители и Радетели

Дарители ли? Звучи невероятно, но вече има финансови благодетели и доброволци повярвали в каузи на “За Карайсен” !

Към момента Дарители са:

  • Сдружение “1% Промяна” и техните дарители, които осигуриха средства за ремонт на физкултурния салон в размер на 5677 лв /2018/;
  • Строителна фирма, решила да запази анонимност и която дари боя за ремонтните дейности на физкултурния салон /2018/;
  • Известен брой физически лица, свързани с Караисен, които дариха суми за закупуване на тенис маса за физкултурния салон и за поставяне на метална врата на един от входовете на “старото” училище, в това число и граждани, които дариха доброволен труд за изработването ѝ.

Към момента Радетели дарили доброволен труд в по-значими размери са:

  • Калин Чакъров (подмогнал организационно откриването на физкултурния салон; осигурил тенис маса за провеждане на турнир по тенис на маса; окосил площи в района на училището и на планирана екопътека в с. Караисен);
  • Милен Балканджиев и Милен Минчев (изработили врата на един от входовете на “старото” училище);
  • Димитър Харизанов (активен участник в първоначалната неуспешна кампания за набиране на средства за ремонт на физкултурния салон и заснел снимков материал с помощта на дрон, с цел популяризиране на с. Караисен);

А какво означава да си Дарител или Радетел за идеи и инициативи:

По-долу се виждат две лога  – зелено и оранжево. „Зеленото“ (с листенцата) е основната емблема на неформалната организация и на сайта и символизира дейността на тези, които помагат с действия – радетелите, а „оранжевото“ (с житните класове) символизира приноса на хората, които финансират каузи или даряват материали – дарителите.

Радетелите, които участват в идеи и проекти физически, с труда си, с контакти и с каквато и да е системна помощ, различна от финансова подкрепа, ще получават почетна значка или сертификат, които ще символизират техния принос:

Дарителите, които подрепят идеи и проекти финансово или материално, но различно от символични суми, ще получават почетна значка или сертификат, които ще символизират техния принос:

 Вижте какви са ползите от подкрепата да си Радетел или Дарител ТУК!