Дейност на “За Карайсен”

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, ориентирана към жителите на с.Караисен (община Павликени) и милеещите за него от всички точки на света, която ще цели да изгради мрежа от хора и контакти, с цел подпомагане на социалния, културния и спортния живот в селото, както и да рекламира местния бизнес. По този начин ще се направи опит да се съхрани или възстанови част от известния му дух и облик, а напусналите Караисен и България ще имат възможност да помагат дистанционно по много начини, както и да намират повече хубави поводи да си идват. “За Карайсен” ще се стреми да търси по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и инициативи на местна почва, както и да бъде активна с евентуалния ресурс който изгради, по проблеми свързани с Караисен. Организацията ще е неформална, основана на доброволни начала и която няма да е обвързана с документация и да вменява задължения – т.е. ще бъде максимално опростено за всички желаещи и членове.

Създаването на формированието “За Карайсен” е идея на Пламен Иванчев, която разработва от 2017 г. и обединяваща по-малки идеи в една, някои от които вече успешно реализирани.

За повече информация: Подробна информация