Подкрепа и Ползи/Support & Benefits


Обща информация за подкрепящи, дарители и ползи от това:

От тази страница щe разберете как по-точно да подкрепите еднократно или да подкрепяте системно каузи на “За Карайсен”. Дарителската форма може да бъде:
– ресурна; 
– доброволен труд;
– материална.

За никого не е тайна, че идеи без труд и средства са само мечти, положен труд без средства и ясна насоченост е пропилян труд, а вложени пари без идея нямат стойност. Точно затова бих искал да отбележа, че идеите, труда и средствата вървят ръка за ръка и че финансовата помощ не най-важната. Тя е толкова важна, колкото идеите и положените услия и труд във всичките му измерения за постигането на определена цел. Тъй като много жители и приятели на с. Караисен са пръснати в България и по света и не всички имат възможност да помагат физически колкото и да им се иска, това би била чудесна възможност да се включват (публично или анонимно) с идеи и средства. Както и обратното – хора от Караисен, които могат да помагат физически, но нямат финансова възможност.

Ползи за участниците и дарителите:

Освен вътрешното чувство за удовлетворение и съпричастност, което никой не може да Ви отнеме, някои от по-сериозните участници и дарители ще получат скромни и символични, но ценни за тях символи като изражение на тяхната подкрепа. “Голяма работа” би казал някой, но все пак мотивът за подкрепа и участие, както се споменава в подсекция “За организацията”  на “За Карайсен”, е доброволен. По друг начин, обаче, ще стоят нещата, когато за определена работа в зависимост от обема, произхода на средствата и възможността на неформалната организация, ще следва да се заплаща за определен положен труд. Пределно ясно е, че за по-сериозни ангажименти работата ще струва пари.