Подробна информация

Сигурно се питате какво предствалява тази организация, какви ЦЕЛИ има и дали са постижими? КАК биха могли да се осъществят и реализират идеите и? И най-вече ЗАЩО изобщо трябва се формира нещо подобно, тъй като обезлюдавнето на селата е почти необратим процес?

  Какво ще представлява организацията и каква е идеята?

Идеята е да се изгради мрежа от граждани от всички възрастови групи в и извън с. Караисен, с цел формиране на кръг от хора, които да участват в предложения и решения по проблеми свързани със селото и които да осъществяват пряка или косвена подкрепа за идеи и инициативи на местна почва. Важно е да се отбележи, че организацията ще е неформална, основана на доброволни начала и която няма да е обвързана с документация и да вменява задължения – т.е. ще бъде максимално опростена. Основни критерии за участие ще бъдат желание, индивидуални и времеви възможности, а чувството за дълг и отговорност ще са основани на база лично светоусещане и мотивация. В случай че се съберат повече сериозни и активни граждани, за в бъдеще би могло да се помисли за учредяване на сдружение. Към този момент, след дълго премисляне, формированието няма да има ангажиращ и задължаващ характер.

Към идеите и целите на организацията ще могат да се присъединяват жители и граждани на с. Караисен, които живеят в други части на България или в чужбина и които ги е грижа и милеят за село.

 Идеите и целите на организацията ще бъдат най-подходящи за:

– тези, които нямат физическата възможност, но биха искали да помагат на драго сърце с каквото могат: информация, средства, връзки, умения или опит;

– хора, които живо се вълнуват от наболели проблеми и въпроси, които биха искали да предадат своите реалистични идеи, съвети за предприемане на действия по различни направления;

– тези, които са си мислили често насаме със себе си или в разговори с приятели и роднини, че биха могли да са полезни на обществото в Караисен, но не са намирали начини и са се отказвали поради липса на съмишленици и подходящата форма за осъществяване.

Най-общо направленията, в които всеки желаещ би могъл да се включи пряко или косвено  са:

– обсъждане и участие в разискване на проблеми свързани с Караисен;

– съдействие за разнообразяване на социалния и културен живот в Караисен;

 Какъв ресурсен и експертен потенциал би бил необходим и полезен за доброволното формирование? Има ли изисквания и критерии?

Конкретен критерии за умения, професии или длъжности, които да могат да се включват няма да има. Тъй като критерият ще бъде по-скоро “желание”, ще могат да се включват ученици, студенти, граждани в трудоспособна възраст и неравностойно положение, местни жители и пенсионери, представители на неправителствени организации, местен бизнес и не на последно място – стотиците карашчани живущи в България и по света. Би било редно и желателно да участват повече млади хора, тъй като младото поколение между 16 и 35 г. което “гравитира” около Караисен не е никак малобройно. Успоредно с желанието, опитът и уменията, отговорното отношение като цяло и възможността за отделяне на време, биха били напълно достатъчни за участие. По този начин би могъл да се формира екип от разнородни специалисти и доброволци в различни сфери, а житейският и трудов опит, обединени в конкретни интереси и идеи, ще могат да допринесат за постигнатето на резултати.

 Какви са опорните точки и как може да стане това?

В Караисен местната власт и други институции носят своята отговорност за действията или бездействията си. Юридическите лица с нестопанска цел, които имат обществени функции, също допринасят за все още активния живот на село като участват активно по празници и чествания. Всеизвестно е че функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора и пенсионерси клуб, не прави Караисен село със затихващи функции, в това число и съществуващите различни видове бизнес. Именно от тях в разумни граници, би могло да се търси съдействие и вид подкрепа. Истината е че всички те трябва да бъдат подкрепяни, но и да откликват, подкрепяйки разумни идеи.

Важно е да се подчертае, че потенциалните участници не бива да се заблуждават, че могат да станат чудеса, но също така и да не забравят, че в последно време могат да се посочат примери как активната гражданска позиция оказва влияние и въздействие по някои въпроси.

С активността на гражданите у нас и в чужбина, би могло да се направи много повече за децата, подрастващите, възрастните, културния и социалния живот на село Караисен. Немалко села в България и около Караисен служат за пример как ако има желание, подкрепа и действия, могат да се постигнат реални резултати. Защо не и в Караисен да се случват хубави, модерни и съвременни събития и това да бъде още един повод по-често да се връщат на село?

 Има ли фактори, поради които подобни идеи не биха могли да се реализират?

Освен ясните на всички политически и икономически причини довели до безсилие, безпаричие, безразличие, невъзможността на институциите в лицето на държавата поради финансови или други причини да управляват и контролират правилно всички сфери в живота и породеното недоверие към тях, съществуват и други социални причини, които възпрепятстват участието на хората в малките населени места в подобни инициативи:

  • липса на съмишленици;
  • различия и липса на допирни точки със съграждани/съселяни;
  • изпитване на срам от това какво ще кажат хората и че биха се присмяли;
  • примирение и очаквания единствено и само от държавни и общински структури, тъй като те по закон са задължени да изпълняват тези функции.

Разбира се, причините биха могли да бъдат разнообразни и основателни по своему…оправданията също.

 А поставените цели какви са, какво толкова може да се случи в Караисен?

Като автор и инициатор на идеята, с удоволствие бих споделил повече с граждани, когато се убедя че не само на хартия даден човек приема присърце горните редове. Иначе би било безпредметно. Може да се свържете с мен чрез контактната форма в сайта, във фейсбук или чрез познати. Освен това, всеки който желае може да се включи и анонимно. Това желание ще бъде уважено.

 Интересно кой стои зад това и с какво лично е допринесъл за Караисен след дългите словоизлияния?

   Преди да разберете повече за мен, оставям на Вас читателите и посетителите на страницата да прецените дали написаното, видяното в сайта и в действителността са празни приказки. От Вас самите зависи дали ще повярвате и дали си заслужава да опитате включвайки се в някои инициативи с действия или средства. И нека за миг си представим как повече хора при добра организация и желание ако подкрепяме взаимно, какво би могло да се постигне в Караисен, както всъщност се е случвало често в близкото и далечното минало. Какво по-хубаво от това да бъдете част от промяна или някое добро дело в населеното място, което обичате и с което сте свързани? От Вас зависи!

– Караисен не е на някого, Караисен е на всички! –

Кой е Инициаторът и защо го прави?