Общи Условия

Както вече стана на въпрос, подкрепата за целите на организацията най-общо се изразява в: физическа (доброволен труд), интелектуален (административна и организационна дейност) труд, материална и финансова помощ.

Тук е мястото по-конкретно да се обърне внимание на финансовата помощ. Като дарители ще можете сами да определяте начините и размера на Вашите дарения. В тази подсекция щe бъдете детайлно информирани как да подкрепяте идеи на “За Карайсен”, с удобни за всички възрасти опции. Стъпките ще са описани подробно за да Ви е максимално лесно и Ви препоръчвам да бъдете внимателни! Вярвам, че вариантите ще са максимално удобни за всички възрастови групи, съобразено с компютърните умения и техническата грамотност, след като сте достигнали до червения бутон от меню Даряване.

Формата за дарение, за Ваше удобство, е направена така че да се отваря в отделен “прозорец” в търсачката на устройствата Ви и по този начин ще имате възможност да ползвате Общите условия  успоредно докато дарявате ! Ако изпитвате каквито и да е затруднения, моля използвайте посочените контакти в контактната форма !

1) През основната формата за дарение – PayPal (With Pay Pal account)
*Тя ще е най-удобна за хората, които имат PayPal акаунт, тъй като системата ще изиска създаване на такъв. Менюто за дарение е много улеснено за хора, които са боравили и заплащали за услуги през интернет, а минималната сума, която ще можете да предоставите е 1€ чрез опцията “От сърце/Custom amount”. Предполагам, че на много хора няма да им се занимава да си правят акаунти, а и регистрацията е на английски, което би затруднило част от Вас. 

2) С Дебитна или Кредитна карта (With Debit or Credit Card) Пак по електронен път, но без регистрация, а директно с карта от оранжевия бутон, на който пише Donate;


*В действителност не е сложно. След като сте натиснали бутона, се изисква да се попълнят задължително следните полета: посочване на сумата, която искате да дарите, държавата, данните от картата, съответно някакъв адрес, телефонен номер и имейл. Обръщам внимание и на “балончета” в зелено. Маркирайте или не маркирайте ако не желаете всеки месец да дарявате автоматично. Във второто зелено “балонче” попълнете основанието на Вашето дарение. Не е задължително, но е препоръчително. В случай че не упоменете ще означава, че средствата ще бъдат използвани за целите на “За Карайсен” по преценка на получателя. В третото “балонче” избирате дали да се запази информацията Ви за следващ път.

3) Онлайн банкиране (Online banking)
*Чрез IBAN (номер на сметка), по която с онлайн банкиране от Вашата банка, от всяка точка на света и от различни сайтове като ИПЕЙ (ePay.bg), също ще можете да дарявате.
Получател: Име, Презиме, Фамилия, IBAN: номер на сметка, Основание

4) Easy Pay, Български пощи или фирми като Еконт и Спиди, които предоставят подобни услуги (Easy Pay, Bulgarian Posts, Econt/Speedy)
*Ако горните варианти все пак Ви се струват далечни, чужди или сложни, на всеки желаещ предоставям име и телефон, където ще можете да дарите на гише чрез тази опция. Паричните преводи в касите са еквивалент на пощенските записи. Всеки служител на каса би следвало да е добре информиран и запознат за да Ви обслужи. Ще са ви нужни имена на получател и телефонен номер.

Обърнете внимание по-долу и на Общите условия!

*Общи Условия за дарители:

Приемането на всякакви вноски, подаръци или безвъзмездни средства е по преценка на “За Карайсен”. “За Карайсен” няма да приеме никакъв подарък, освен ако не може да бъде използван или изразходван последователно с целта и мисията на “За Карайсен”.
Не може да бъде приет нито един неотменим дар, независимо дали е окончателен или с доход от живота, ако при всяка разумна обстановка подаръкът би застрашил финансовата сигурност на донора.
“За Карайсен” ще се въздържа от предоставянето на съвети за данъка или друго третиране на подаръци и ще насърчи донорите да потърсят насоки от своите професионални съветници, за да им помогнат в процеса на даряването си.
“За Карайсен” ще приема дарения в брой. По желание на “За Карайсен” ще се приемат подаръци от услуги в натура.
“За Карайсен” ще зачита намерението на донора по отношение на подаръци за ограничени цели и тези, свързани с желанието да остане анонимен. По отношение на анонимните подаръци, “За Карайсен” ще ограничи информацията за донора само до онези, които трябва да знаят.
“За Карайсен” няма да компенсира, независимо дали чрез комисиони, такси за намиране или чрез други средства, всяка трета страна за насочване на дар или дарител на “За Карайсен”.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the “За Карайсен”. The “За Карайсен” will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of the “За Карайсен”.
No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.
The “За Карайсен” will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.
The “За Карайсен” will accept donations of cash. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of the “За Карайсен”.
The “За Карайсен” will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, the “За Карайсен” will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.
The “За Карайсен” will not compensate, whether through commissions, finders’ fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to the “За Карайсен”.

Ако вече сте наясно с Общите условия и насоките, можете да видите Идеите в полза на с. Караисен или да присъпите направо към Даряване/Donation!