Дейност на “За Карайсен”

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към жителите на с. Караисен и милеещите за него от всички точки на света. В общи линии формированието ще се опита да създаде мрежа от контакти с цел разнообразяване на социалния, културния и спортния живот в селото. “За Карайсен” ще се стреми да бъде активна по актуални проблеми на местна почва, които са в интерес на селото; в организиране на мероприятия в сферите на образованието, културата и спорта; в популяризиране на името с цел привличане на туристи и в евентуално подпомагане на местните услуги и бизнес да се рекламират. Ще се направи опит поне да се съхрани настоящия облик и да се предоставят реални възможности на напусналите Караисен и България да помагат от разстояние, и да намират повече приятни поводи да се връщат. “За Карайсен” ще търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания.

*Името на формированието умишлено е изписано с “й”, както са свикнали и го помнят жителите от десетилетия – КараЙсен. Изписването с буква “и” на и без това неизвестния произход на името, е промяна в последните години, която често обърква правилното му произношение.

“За Карайсен” е идея от 2017 г. на Пламен Иванчев, която обединява малки поетапни стъпки, като някои от тях са вече успешно реализирани самостоятелно или с различен вид подкрепа. Вижте ги в Резултати.

Ако се нуждаете от повече информация, вижте Подробна информация