Дейност на “За Карайсен”

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, ориентирана към жителите на с. Караисен (община Павликени) и милеещите за него от всички точки на света, която се стреми да изгради мрежа от хора и контакти, с цел подпомагане на социалния, културния и спортния живот в селото. Формированието ще се опитва да търси по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и инициативи на местна почва, но и да бъде активна с евентуалния ресурс който изгради, по проблеми свързани с Караисен, както и да популяризира населеното място и местните услуги и бизнес. По този начин ще се направи опит да се съхрани, възстанови или разнообрази част от известния му дух и облик, а напусналите Караисен и България ще имат възможността да помагат дистанционно и да намират повече хубави поводи да си идват.  Организацията няма да е обвързана с документация и да вменява задължения и ще бъде максимално опростена за всички желаещи и потенциални членове.
Създаването на формированието “За Карайсен” е идея на Пламен Иванчев, която разработва от 2017 г. и обединяваща по-малки идеи в една голяма, някои от които вече успешно реализирани.

За повече информация: Подробна информация