Подробна информация

Сигурно се чудите ЗАЩО се формира “За Карайсен” и КАКВИ са целите му? Има ли нужда от подкрепа, КАК може да се помогне и на КОГО би могло да се разчита? Има ли причини поради които написаното има вероятност да не се реализира, какви са те и КОЙ стои зад това?

Защо се създава “За Карайсен”Хората напуснаха селата и България, какъв е смисълът

Защото за голяма част от нас Караисен е роден край, настоящ дом или място за отдих и срещи с близки. Там живеят родителите, роднините или децата ни. За едни Караисен е буренясал имот, тъга и несвършваща работа. За други  все още е безгрижно лято, а за трети – пълна къща с живот и място за изкарване на прехрана. Така или иначе, именно мисълта за село често ни дава поводи да се гордеем, наслаждаваме, понякога да го проклинаме, но го посещаваме отново и отново.  Едно е сигурно – асоциацията с Караисен  предизвиква чувства и спомени;
Защото като бивша или настояща частица от него, би трябвало да бъдем активни по проблемите на местна почва. Заради близките ни или заради нас. Това че не живеем там сега не означава, че след време няма да го направим. Някои села в околията доказват как с активна гражданска позиция се достига до положителни развръзки по належащи въпроси, а напоследък и в Караисен се наблюдават подобни резултати. Да, има изгубени битки и пропуснати ползи, но си заслужава заради успешните опити, добрите примери и бъдещето на децата и младите;
Защото в Караисен могат да се организират събития и мероприятия в различни сфери (образование, култура, спорт, туризъм), за да носят радост на деца и възрастни поне докато има хора. Има добри примери и за това в последно време, но и те както всичко имат нужда от надграждане.
  Истината е че едно общество, ако не полага и минимални усилия за мястото, което обича днес, по този начин се превръща в ням зрител на последиците утре. Напълно възможно да се допринесе повече за любимия Караисен – за възрастните, младите и бъдещите поколения и чрез делата ни да намираме още поводи за срещи на село!

Какви са направленията и целите ?

Основната цел е да се осъществи взаимодействие между хората и да бъдат активни по проблеми и в полезни за жителите инициативи с разнороден характер. Евентуалната помощ/взаимодействие биха могли да се осъществят пряко или косвено – с физически или интелектуален труд, дарения на материали или средства, със споделяне на опит (know how), информация или контакти. Едно от предимствата на днешното време е, че технологиите, комуникациите и информацията са по-достъпни от всякога и позволяват подкрепа в различни форми от всяка точка на света.

Направленията в които всеки желаещ би могъл да се включи са:
– активности в сферта на културния и спортния живот на село;
–  проблеми касаещи Караисен;
– създаване на условия за спорт, развлечения и туризъм.
Идеите и целите на организацията ще бъдат най-подходящи за:
– жителите и свързаните с Караисен от други населени места в България и в чужбина, които ги е грижа и милеят за село;
– тези, които живо се вълнуват от наболели проблеми и въпроси, които могат да бъдат полезни на обществеността и биха искали на драго сърце да предадат своите знания, умения, опит и съвети, но са се отказвали поради липса на съмишленици и подходяща форма за осъществяване;
– хората, които нямат физическата възможност, но биха искали да помогнат с информация, средства или контакти.

В случай че се съберат повече желаещи, за в бъдеще би могло да се помисли за учредяване на сдружение.

Кой и как може да помогне?

Вътрешната мотивация и отговорното отношение са напълно достатъчни, а всеки друг опит, умения и знания ще е в плюс. Би било хубаво да участват повече млади хора, защото прави силно впечатление, че броят на местните и “гравитиращите” около Караисен сред поколението между 16 и 40 годишните не е никак скромен. Разбира се историята неведнъж е показвала, че “младостта” и “мъдростта” са доказано успешна градивна комбинация и поради тази причина опитът и знанията на по-възрастните ще бъдат безценни! Ограничения по пол, възраст, раса и километри няма, а възможност да се включват имат както деца, така и пенсионери, граждани в неравностойно положение, неправителствени организации и местен бизнес.

От кого може да се търси съдействие и на кого може да се разчита на местна почва?

Всеизвестно е, че кметовете носят своята отговорност за управлението на дадено населено място. В селата за кметовете често се възприема, че от тях не зависят много неща, но като едноличен орган на изпълнителната власт, функциите и правомощията им не са за пренебрегване. От юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза (читалище “Добра Надежда”) и други сдружения), регистирани по закон да са в полза на обществото, също може да се търси съдействие. Те допринасят за активния живот в Караисен с участията си на празници и чествания, които се случват след съвместни действия и дарения от други сдружения, кметове, самодейци, дейци и местен бизнес. Те поддържат културния живот на селото и би следвало именно с гореизброените да се търси диалог и вид помощ. От друга страна е уважително и ползотворно и те да бъдат подкрепяни в мероприятия, които организират или инициират. Засега все още функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора, пенсионерски клуб и видове бизнес не превръщат Караисен в умиращо село! Всички те са част от съвремения облик на Караисен и се нуждаят един от друг и от подкрепата на обществеността, а “За Карайсен” ще се стреми да подпомага с действия интересите на населеното място.

Поради какви причини идеите не биха могли да се реализират?

Освен ясните за всички политически и икономически фактори и невъзможността на институциите, които поради една или друга причина не съумяват да управляват и регулират както ни се иска всички сфери в живота ни и заседналото недоверие и апатия към тях, съществуват и други ключови причини, поради които хората остават безучастни. Те се изразяват в:
различия, липса на съмишленици и допирни точки със съграждани, недоверие;
изпитване на срам от това какво ще кажат хората, присмиване, завист;
 примирение и очаквания единствено и само от държавни и общински структури.

Често подобни причини възпират и отклоняват хората от действия или участия. Неведнъж в разговори до 2017 г. е споделяно, че на село липсва по-динамичен социален и културен живот и че едва ли някой би дошъл точно в Караисен. Но дали наистина нищо не зависи от нас като жители или не бихме могли да бъдем полезни дори от разстояние? Смятаме че не е наша работа да превръщаме Караисен в по-интересно и по-приветливо място за нас и нашите деца? Колко често си задаваме въпроса: “Аз лично опитах ли по някакъв начин да променя нещо ?” Разбира се, отговорите и причините биха могли да бъдат комплексни и разнородни по своему, както и…оправданията.

Интересно след дългите словоизлияния, кой стои зад тези думи и с какво  е допринесъл за село Караисен ?

Преди да научите повече за мен и резултатите от първоначално положените самостоятелни усилия, оставям на индивидуалната преценка на посетителите на страницата сами да преценят дали написаното тук и резултатите в действителността се припокриват или са само празни общи приказки. В сайта ще имате възмжоността да се докоснете до реални и постижими идеи и да изберете свой собствен път за подкрепа. Горещо се надявам, че ще Ви е приятно да бъдете част от промяната ДНЕС или в някое добро дело УТРЕ в населеното място, което обичаме и сме свързани!

   Караисен не е на някого, Караисен сте Вие!   

Кой е Инициаторът и защо го прави?