Подробна информация

Сигурно се питате ЗАЩО се формира “За Карайсен”, КАКВО представлява, КАКВИ цели ще има, КАК биха могли да се осъществят и реализират идеите и дали реално са постижими?

 Защо се създава “За Карайсен”Хората напуснаха селата и България заради липса на препитание, какъв е смисълът?

Защото на повечето от Вас Караисен е родното място, настоящия дом или място за отдих и срещи с близки. Защото там живеят родителите, роднините или децата Ви. Да, за едни Караисен е пълна къща с хора, а за други буренясал имот. Така или иначе дори тялом да не сте на село, именно Караисен често Ви дава сили да продължите напред, защото се гордеете с произхода си или пък защото по ред причини всячески стискате зъби да не се върнете там. Без съмнение, обаче, се събуждат чувства и правите асоциации, когато чуете името му. Свързвате го с радост или тъга, с несвършваща работа или с безгрижни лета.
Друга причина, поради която се създава “За Карайсен” е, че точно защото като бивша или настояща частица от него, би трябвало да не сме безразлични към някои проблеми на селото. Много хора в разговори са споделяли, че им е мъчно да виждат Караисен да замира и казват, че нищо не може да се направи. Ние самите като общество ако не полагаме минимални усилия за опазването на мястото, където живеем, по този начин се превръщаме в неми зрители на собствения ни живот и последиците. Но дали наистина нищо не зависи от нас? Дали е вярно, че от дистанция човек не може да бъде полезен? Немалко села в България и около Караисен служат за пример как с активна гражданска позиция и съвместни действия се оказва влияние и въздействие по някои въпроси. Не бива да се забравя, че в последно време и в нашето село могат да се посочат положителни подобни примери за видими резултати. Освен това и в Караисен могат се случват, модерни и съвременни събития в областта културата, спорта и социалния живот като цяло. Защото можем да се съпричастни по важни направления и проблеми и да бъдем част от някое добро дело или инициатива в населеното място, което обичаме и с което сме свързани. И по този начин да се намират още поводи за пътуване към село..И просто защото с взаимна помощ би могло да се направи поне малко повече за малките удоволствия в и без това забързания ни и труден живот. Или поне да се опита.

 Какво представлява организацията, какви са идеите ѝ, направленията и целите, към които ще се стреми?

Организацията е неформална, основана на доброволни начала и която не е обвързана с документация и вменяваща задължения, т.е. максимално опростена, а основните критерии за участие са обикновени: желание и време. Основната идея е да се изгради мрежа от граждани в и извън с. Караисен, които да участват в предложения и решения по проблеми свързани със селото и които да осъществяват пряка или косвена подкрепа чрез труд, средства и контакти за инициативи на местна почва от разнороден характер. В това число и популяризиране на Караисен, местните услуги и бизнес, които се предлагат да се окомплектоват в едно цяло, с цел улесняване на достъпа до тях.
*В случай че се съберат повече сериозни и активни граждани, за в бъдеще би могло да се помисли за учредяване на сдружение. Към днешна дата, след дълго премисляне, формированието няма да има ангажиращ и задължаващ характер.
Направленията, в които всеки желаещ би могъл да се включи са:
– разнообразяване и обогатяване на социалния, културния и спортния живот в Караисен;
– проблеми касаещи Караисен;
Идеите и целите на организацията ще бъдат най-подходящи за:
– жителите и свързаните с Караисен от други населени места в България и в чужбина, които ги е грижа и милеят за село;
– хора, които живо се вълнуват от наболели проблеми и въпроси, които биха искали на драго сърце да предадат своите знания, умения, опит и съвети за предприемане на действия по различни направления;
– тези, които нямат физическата възможност, но биха искали да помогнат с информация, средства или контакти;
– тези, които смятат, че биха могли да са полезни на обществеността в Караисен, но не са намирали начини и са се отказвали поради липса на съмишленици и подходящата форма за осъществяване.

 Как може да стане това, от кого може да се търси съдействие и на какво може да се разчита?

Всеизвестно е че кметът, като част от изпълнитената власт, носи своята отговорност за действията или бездействията си, а юридическите лица с нестопанска цел, които имат обществено-полезна дейност, също допринасят за активния живот на село с участията си по време на празници и чествания, често с подкрепата на местния бизнес и земеделски производители. Би следвало именно от тях да се търси съдействие, диалог и вид подкрепа, но и би било ползотворно и те да бъдат подкрепяни в мероприятията, които организират или инициират. В този смисъл все още функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора, пенсионерси клуб и бизнес, не правят Караисен село със затихващи функции. Всички те са част от съвремения облик на Караисен.
До известна степен “За Карайсен” също ще се стреми да има спомагателни функции. Важно е да се подчертае, че потенциалните участници във формированието не бива да очакват чудеса.

 Какъв ресурсен, експертен потенциал и качества ще бъдат необходими и полезни за доброволното формирование? Има ли изисквания и критерии?

Конкретен критерий за присъединяване няма да има. Вътрешната мотивация, отговорното отношение като цяло и възможността за отделяне на време, биха били напълно достатъчни за участие. Ще могат да се включват ученици, студенти, пенсионери, граждани в трудоспособна възраст и неравностойно положение, представители на неправителствени организации, местен бизнес и не на последно място – стотиците карашчани живущи в България и по света. Би било хубаво ако участват повече млади хора, защото прави силно впечатление, че поколението между 16 и 40 годишните, което “гравитира” около Караисен не е никак малобройно. А житейският и трудов опит са доказано успешна комбинация. Освен това, всеки желаещ ще има възможност да запази анонимност.

 Има ли обстоятелства, поради които подобни идеи не биха могли да се реализират?

Освен ясните на всички политически и икономически причини, безсилието, безпаричието, безразличието, невъзможността на институциите, които поради една или друга причина не съумяват да управляват и регулират правилно всички сфери в живота ни и наред с породеното недоверие към тях, съществуват и други ключови причини, които възпрепятстват участието на хората в малките населени места в подобни инициативи:
• различия, липса на съмишленици и допирни точки със съгражданите около Вас;
• изпитване на срам от това какво ще кажат хората и че биха се присмяли на Ваше действие;
• примирение и очаквания единствено и само от държавни и общински структури, тъй като те по закон са задължени да изпълняват определени функции.

Разбира се, причините биха могли да бъдат многобройни, разнообразни и основателни по своему…оправданията също.

 Интересно е кой стои зад това и с какво лично е допринесъл за Караисен след дългите словоизлияния?

     Преди да разберете повече за мен, оставям на Вас читателите и посетителите на страницата да прецените сами дали написаното, видяното в сайта и в действителността са празни приказки. Тук имате възможността да се докоснете до идеите или да видите на живо постигнатите резултати. От Вас самите зависи дали ще повярвате и дали си заслужава да се включите с действия или средства. И нека за миг си представим как повече хора при добра организация и желание, ако се подкрепяме взаимно, какво би могло да се постигне в Караисен, както всъщност вече се е случвало в близкото и далечното минало. Какво по-хубаво от това да бъдете част от промяната ДНЕС или някое добро дело УТРЕ в населеното място, което обичате и с което сте свързани? От Вас зависи!

– Караисен не е на някого, Караисен сте Вие! –

Кой е Инициаторът и защо го прави?