Знаете ли че..?

Тук ще откриете любопитни, редки и интересни факти за село Караисен и населението му – неизменна част от историята и времето!

Знаете ли, че…

*През 1873 г. Иларион Макариополски освещава църквата “Св.Параскева” в Караисен;

*През 1966 г. в Караисен се основава клуб на автомобилистите и мотористите. По-късно и на доброволни начала се построяват автомивка и авторе­монтна работилница, а през 1972 г. се организира окръжно автомобилно състезание. Караисенският клуб участва с два отбора с по три състе­зателни коли (Атанас Раянов, Иван Анчев и Йордан Раянов). Мар­шрутът е бил В.Търново- Павликени-Свищов-Полски Тръмбеш-Г. Оряховица-Лясковец-В.Търново. Клубът на с.Караисен се класира на първо място. Година по-късно и по случай 8-ми март се организира автомобилно рали само за жени.

*През 1935 г. в с.Караисен се създава Женското благотворително дружество “Княгиня Мария Луиза”. Със своята дейност се превърнало в притегатен център за жените в селото. Дружеството си поставило скромна, но благородна задача – да учи жените на организационен живот, да повишат тяхната кул­тура, да се бори за равноправие, да подпомага добри и бедни ученици за продължаване на образованието им. Организирали се изложби на национални носии и балове, на които се давали награди за най-добре костюмирани мъже и жени, но само на 8-ми март можело да се видят най-красивите нацио­нални одежди. Средствата на дружеството се набирали от членски внос, томболи и осмомартенски балове.

 

Знаете ли още, че..в Караисен има Туристическа пътека?