Идеи

Представям на Вашето внимание дългосрочни и дълго обмисляни конкретни идеи, които смятам, че биха оказали положително влияние за с. Караисен и които ще се нуждаят от физическа, интелектуална, финансова и материална подкрепа:

 • Ежегодно организиране на социални, културни и спортни мероприятия в читалището и физкултурния салон в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”;
  /интелектуалнафинансова и материална/
 • Създаване на фитнес помещение в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”; /под въпрос/
  /физическа/
 • Изграждане и поддържане на екопътека в Караисен, която ще включва всички забележителности от местно значение /в процес/;
  /физическа, интелектуална, финансова и материална/
 • Създаване на единна система в сайта за извършваните на територията на Караисен услуги, рекламиране и популяризиране на местния бизнес;
  /интелектуална/
 • Разширяване на съществущата музейна сбирка в читалище “Добра Надежда” или в сградата на “старото” училище;
  /дарения на предмети, материална
 • Други

Осъществяването им е почти непосилно за един човек, тъй като някои от тях изискват постоянство и/или повтарящи се действия във времето. Точно затова създадох тази платформа, оповестявайки някои по-големи идеи и цели, за да могат да се включат повече хора, съобразно възможностите на всеки.

Ако вече сте готови и сте си харесали идеи и инициативи, то можете да пристъпите към Даряване! Бъдете част от промяната!