Видеа

Почистване на Помещение за Фитнес в “старото” ОУ “Х.Димитър и Ст.Караджа” в с.Караисен, 2018 г.:


Физкултурен Салон в с. Караисен /Почистване, Ремонт и Събития 2017-2018г./:

Какво ли има в Полезни връзки?