Общи Условия за Дарители

Както вече стана ясно, подкрепата за целите на организацията най-общо се изразява в: физически, интелектуален (административна и организационна дейност) труд, материална и финансова помощ.
Тук е мястото по-конкретно да се обърне внимание на финансовата помощ. Като дарители ще можете сами да определяте начините и размера на Вашите дарения. В тази подсекция щe бъдете детайлно информирани как с удобни за всички възрасти опции да подкрепяте идеи на “За Карайсен”. Стъпките ще са описани подробно за да Ви е максимално лесно и Ви препоръчвам да бъдете внимателни! Вариантите ще са максимално удобни за всички възрастови групи, съобразено с компютърните умения и техническата грамотност, след като сте достигнали до червения бутон от меню Даряване.

За Ваше удобство Ви съветвам да отворите в отделен “прозорец” в устройствата Ви Общите условия и формата за Даряване, за да имате възможност да си помагате с наличната информация! Но ако продължите към даряване от тук, в най-долната част на страницата това ще стане автоматичноАко изпитвате каквито и да е затруднения, моля използвайте посочените координати в Контакти или ги вижте в най-горния ляв ъгъл, които се виждат във всяка страница на сайта (телефонен номер, имейл и препратка към фейсбук страницата на организацията)!

1) През основната формата за дарение в сайта – PayPal (With Pay Pal account)
*Тя ще е най-удобна за хората, които имат PayPal акаунт, тъй като системата ще изисква създаване на такъв. Менюто за даряване е много улеснено за хора, които са боравили и заплащали за услуги през интернет, а минималната сума, която ще можете да предоставите е 1€ чрез опцията “От сърце/Custom amount”. Предполагам, че на много хора няма да им се занимава да си правят акаунти, а и регистрацията е на английски, което би затруднило част от Вас. *PayPal прави удръжки от дарената сума според размера ѝ.

2) С Дебитна или Кредитна карта (With Debit or Credit Card);
Пак по електронен път, но без регистрация, а директно чрез карта от жълто-оранжевия бутон Donate;


*За повече помощ вижте картинката под текста. След като сте натиснали върху оранжевия бутон, се изисква да се попълнят задължително следните полета: посочване на сумата, която искате да дарите, държавата, данните за картата, някакъв адрес, телефонен номер и имейл. Обръщам внимание и на оградените в зелено “балончета” от снимката. В първото“балонче” маркирайте или не маркирайте ако желаете всеки месец да дарявате автоматично! Във второто зелено “балонче” попълнете основанието на Вашето дарение. Не е задължително, но е препоръчително. В случай че не упоменете ще означава, че средствата ще бъдат използвани за целите на “За Карайсен” по преценка на получателя. В третото “балонче” избирате дали да се запази информацията Ви за следващ път.

3) Онлайн банкиране (Online banking);
*По никакъв начин не се различава от закупуване на стоки и плащане на сметки по интернет. Превеждат се суми по IBAN номер (номер на сметка на получател), по който с онлайн банкиране ще имате възможност от всяка точка на света да оперирате. Това включва и сайтове с различни акаунти на сайтове като ИПЕЙ (ePay.bg)
Попълвате стандартно:
Получател: Име, Презиме, Фамилия; IBAN: номер на сметка на получател; Основание: Културни мероприятия или за общи цели (пример)

4) Easy Pay (има офис в Караисен), Български пощи или фирми като Еконт и Спиди, които предоставят подобни услуги (Easy Pay, Bulgarian Posts, Econt/Speedy)
*Ако горните варианти все пак Ви се струват далечни, чужди или сложни, ще можете да дарите на гише/каса чрез тази опция. Паричните преводи в касите са еквивалент на пощенските записи. Всеки служител на каса би следвало да е добре информиран и запознат за да Ви обслужи. Ще са ви нужни отново имена на получател, номер на сметка, телефонен номер и основание.

Обърнете внимание по-долу и на Общите условия!

*Общи Условия за дарители:

Приемането на всякакви вноски, подаръци или безвъзмездни средства е по преценка на “За Карайсен”. “За Карайсен” няма да приеме никакъв подарък, освен ако не може да бъде използван или изразходван последователно с целта и мисията на “За Карайсен”.
Не може да бъде приет нито един неотменим дар, независимо дали е окончателен или с доход от живота, ако при всяка разумна обстановка подаръкът би застрашил финансовата сигурност на донора.
“За Карайсен” ще се въздържа от предоставянето на съвети за данъка или друго третиране на подаръци и ще насърчи донорите да потърсят насоки от своите професионални съветници, за да им помогнат в процеса на даряването си.
“За Карайсен” ще приема дарения в брой. По желание на “За Карайсен” ще се приемат подаръци от услуги в натура.
“За Карайсен” ще зачита намерението на донора по отношение на подаръци за ограничени цели и тези, свързани с желанието да остане анонимен. По отношение на анонимните подаръци, “За Карайсен” ще ограничи информацията за донора само до онези, които трябва да знаят.
“За Карайсен” няма да компенсира, независимо дали чрез комисиони, такси за намиране или чрез други средства, всяка трета страна за насочване на дар или дарител на “За Карайсен”.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the “За Карайсен”. The “За Карайсен” will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of the “За Карайсен”.
No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.
The “За Карайсен” will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.
The “За Карайсен” will accept donations of cash. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of the “За Карайсен”.
The “За Карайсен” will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, the “За Карайсен” will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.
The “За Карайсен” will not compensate, whether through commissions, finders’ fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to the “За Карайсен”.

Ако вече сте наясно с Общите условия и напътствията, можете да изберете Идеи или да пристъпите направо към Даряване/Donation!