Дейност на “За Карайсен”

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към милеещите хора за с. Караисен от всички точки на света. Формированието в общи линии има за цел да разнообразява социалния, културния и спортния живот в селото, като организира различни инициативи, културни, спортни и образователни мероприятия и популяризира името с цел привличане на туристи. Ще се полагат усилия поне да се съхрани настоящия облик и да се предоставят реални възможности на жителите и на напусналите Караисен и България да участват и помагат под една или друга форма. “За Карайсен” ще търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания. “За Карайсен” ще се стреми да е активно и по актуални проблеми на местна почва, които са в интерес на селото, а представители на местен бизнес и услуги на територията на селото, ще имат възможност да се саморекламират в сайта.
*Причината името на формированието да се изписва с “й”, са дългите години официално изписване по този начин, както го и помнят жителите.

“За Карайсен” е идея от 2017 г. на Пламен Иванчев, която обединява малки поетапни стъпки, като някои от тях са вече успешно реализирани самостоятелно или с различен вид подкрепа. Вижте ги в Резултати.

Ако се нуждаете от повече информация, вижте Подробна информация