Дейност на “За Карайсен”

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към милеещите хора за с. Караисен от всички точки на света.  Формированието има за цел да разнообразява социалния, културния и спортния живот в селото, като организира различни инициативи, културни, спортни и образователни мероприятия и популяризира името с цел привличане на туристии. “За Карайсен” ще се стреми да бъде активно и по актуални проблеми на местна почва, които са в интерес на селото, както и евентуално подпомагане на местни услуги и бизнес да се рекламират. В общи линии, ще се положат усилия да се съхрани настоящия облик и да се предоставят реални възможности на жителите и на напусналите Караисен и България да участват и помагат под една или друга форма. “За Карайсен” ще търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания.

*Името на формированието умишлено е изписано с “й”, както са свикнали и го помнят жителите от десетилетия – КараЙсен. Изписването с буква “и” на и без това неизвестния произход на името, е промяна в последните години, която често обърква правилното му произношение.

“За Карайсен” е идея от 2017 г. на Пламен Иванчев, която обединява малки поетапни стъпки, като някои от тях са вече успешно реализирани самостоятелно или с различен вид подкрепа. Вижте ги в Резултати.

Ако се нуждаете от повече информация, вижте Подробна информация