Любопитно

Тук ще откриете:
Тестове/Куизове с въпроси свързани със селото, където можете да проверявате и обогатявате знанията си;
Селищната монография на с. Караисен

ТЕСТОВЕ:

*Въпросниците съдържат правилните отговори в края на теста.
Тест № 1 “Общи” и “Х.Димитър и Ст.Караджа”
Тест № 2 “Водни ресурси”

Тест № 3 “10 чешми”
Тест № 4 “Църква” и “Детска градина”
Тест № 5 “Училищна дейност”
Тест № 6 “Читалище и Кино”
Тест № 7 “Общество”
Тест № 8 “Личности”
Тест № 9 “Сгради и Обекти”
Тест № 10 “Обичаи”

Сборен въпросник от всички тестове, чиито правилни отговори накрая на теста НЕ СЕ виждат:

 

Селищна монография на с. Караисен в pdf формат (възможност за четене след заявка с email)

 

Знаете ли още, че..в Караисен има Туристическа пътека?