Знаете ли че..?

Тук ще откриете любопитни и интересни факти за село Караисен

Знаете ли, че…

*През 1873 г. Иларион Макариополски освещава църквата “Св.Параскева” в Караисен;

*През 1966 г. в Караисен се основава клуб на автомобилистите и мотористите. По-късно и на доброволни начала се построяват автомивка и авторе­монтна работилница, а през 1972 г. се организира окръжно автомобилно състезание. Караисенският клуб участва с два отбора с по три състе­зателни коли (Атанас Раянов, Иван Анчев и Йордан Раянов). Мар­шрутът е бил В.Търново, Павликени, Свищов, П. Тръмбеш, Г. Оряховица, Лясковец, Търново. Клубът на с Караисен се класира на първо място. Година по-късно, по случай  8-ми март, се организира автомобилно рали с участието само на жени.

*През 1935 г. се създава Женското благотворително дружество “Княгиня Мария Луиза” в село Караисен. В своята работа станало притегатен център на жените в селото. Дружеството си поставяло скромна, но благородна задача – да учат жените на организационен живот, да повишат тяхната кул­тура, да се борят за равноправие, да подпомагат добри и бедни ученици за продължаване на образованието им. Организирали се изложби на национални носии и балове, на които се давали награди за най-добре костюмирани мъже и жени, но само на 8-ми март можело да се видят най-красивите нацио­нални носии. Средствата на дружеството се набирали членски внос, томболи и осмомартенски балове.