Полезни връзки

В тази секция ще има възможност да се поставят контакти на учрежденията в с.Караисен, както и да се рекламират и популяризират пожелалите организации, бизнес и частни услуги на територията на с. Караисен:

Учреждения:
Кметство с. Караисен
Детска градина с.Караисен
Читалище “Добра Надежда”

Бизнес:
Винарска изба “Грозд” Караисен

Услуги: