Видеа

Видео визитка на село Караисен

Почистване на Помещение за Фитнес в Старото ОУ “Х.Димитър и Ст.Караджа” в с.Караисен, 2018 г.


Физкултурен Салон в с. Караисен/Почистване, Ремонт и Събития 2017-2018г./