Видеа

Видео изложба на ретро снимки от с.Караисен  /2022 г./

Видео изложба на ретро снимки от с.Караисен  /2021 г./

Активности в Караисен /2019 г./

Туристическа пътека – Обзорно видео /2019 г./

Видео визитка на с. Караисен /2018 г./

Почистване на помещение за фитнес в “старото” ОУ “Х.Димитър и Ст.Караджа” /2018 г./

Физкултурен салон – почистване, ремонт и събития /2017-2018г./


 

Какво ли има в Тестове?