"За Карайсен"

Начална страница

Добре дошли на страницата на
“За Карайсен”!

Тук ще добиете представа за дейността на формированието “За Карайсен”, реализираните идеи, поставените цели и начините как да участвате пряко или косвено в текущи и бъдещи начинания. В сайта ще имате възможността да се насладите още на снимки, клипове, сувенири, тематично разработени въпросници, Селищна монография и на най-интересните места и обекти в селото.

Следвайки препратките в края на всяка страница, последователно ще разгледате цялото съдържание на сайта.

Приятна “разходка”!

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към милеещите хора за с. Караисен от всички точки на света. Основната цел на доброволното формирование е да се разнообразява социалния, културния и спортния живот в селото, като се организират различни инициативи и мероприятия. Това включва културни, спортни и образователни събития, както и популяризиране на селото, с цел развиване на туризъм. С полагането на усилия за съхраняване на отминалия и запазването на настоящия облик, се предлагат реални възможности на жителите и на напусналите Караисен и България да участват и помагат под една или друга форма, като ще се търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания. “За Карайсен” ще се стреми да е активно и по актуални проблеми на местна почва, които са в интерес на селото, а представители на местен бизнес и услуги на територията на селото, ще имат възможност да се саморекламират в сайта. Причината доброволческото формирование да се изписва с “й” е продължителния период на официално изписване по този начин, както всъщност го помнят повечето жители и свързани с Караисен. “За Карайсен” е голямата идея, зародила се през 2017 г., която включва по-малки, като някои от тях са вече успешно реализирани чрез самостоятелни и колективни действия.

Видео визитка на Караисен

Разберете повече подробности за Дейността на “За Карайсен” или се потопете в Историята на с.Караисен.

error: Съдържанието е защитено/Content is protected !!