Идеи

Представям на Вашето внимание дългосрочни конкретни идеи, които вярвам че биха оказали положително влияние за с. Караисен и които ще се нуждаят от физическа, интелектуална, финансова или материална подкрепа:

 • Ежегодно организиране на социални, културни и спортни мероприятия в читалището и физкултурния салон в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”;
  /интелектуалнафинансова и материална/
 • Поддържане на завършената през 2019 г. туристическа пътека, включваща обекти забележителности от местно значение;
  /физическа/
 • Създаване на единна система в сайта за извършваните на територията на Караисен услуги, рекламиране и популяризиране на местния бизнес;
  /интелектуална/
 • Обособяване на помещение в сградата на “старото” училище за изложба, битов кът или друго /под въпрос/;
  /материална/
 • Създаване на фитнес помещение в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа” /под въпрос/;
  /физическа/

Осъществяването им е почти непосилно за един човек, тъй като някои от тях изискват постоянство и/или повтарящи се действия във времето. Точно затова създадох тази платформа, оповестявайки някои по-големи идеи и цели, за да могат да се включат повече хора, съобразно възможностите на всеки.

Ако вече сте готови и сте си харесали идеи и инициативи, то можете да пристъпите към Даряване! Бъдете част от промяната!