Идеи

Представяне на дългосрочни бъдещи идеи, които биха оказали положително влияние за с. Караисен и които ще се нуждаят от физическа, интелектуална, финансова и материална подкрепа:

 • Организиране на социални, културни и спортни мероприятия в читалището и физкултурния салон в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”
  /пътни разходи, хонорари, инвестиции в музикално оборудване/;
 • Поддържане и подобряване на завършената през 2019 г. туристическа пътека, включваща обекти забележителности от местно значение;
  /разходи за табели, мероприятия, консумативи, физическа поддръжка/
 • Създаване на единна система в сайта за извършваните на територията на Караисен услуги, рекламиране и популяризиране на местния бизнес;
  /интелектуална/
 • Създаване на изложба, битов кът в сградата на “старото” училище ;
  /материална, финансова, физическа, интелектуална/

Осъществяването им е почти непосилно за един човек, тъй като някои от тях изискват постоянство и/или повтарящи се действия във времето. Поради тази причина се създаде тази платформа, за да могат да се включат повече хора и съобразно индивидуалните възможности.

Ако вече сте готови и сте си харесали идеи и инициативи, то можете да пристъпите към Даряване! Бъдете част от промяната!