Идеи

  Представям на Вашето внимание обобщени дългосрочни и конкретни идеи, които смятам, че биха оказали положително влияние за с. Караисен и които ще се нуждаят от физическа, интелектуална, финансова и материална подкрепа:

  • Ежегодно организиране на социални, културни и спортни мероприятия в читалището и физкултурния салон в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”;
  • Създаване на фитнес зала в ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”;
  • Създаване и поддържане на екопътека в Караисен, която да включва всички забележителности от местно значение;
  • Създаване на вътрешна единна система във виртуалното пространство за извършваните на територията на Караисен услуги, рекламиране и популяризиране на местния бизнес;
  • Почистване на читалищния киносалон и търсене на възможности за осъществяване на ремонт, с цел използването му по предназначение;
  • Създаване на музейна сбирка или разширяване на съществуващата в читалище “Добра Надежда”;

  Осъществяването им е почти непосилно за един човек, тъй като те изискват постоянни и повтарящи се действия във времето. Точно затова създадох тази платформа, оповестявайки някои по-големи идеи и цели, за да могат да се включат повече хора, съобразно възможностите на всеки.

Ако вече сте готови и сте си харесали идеи и инициативи, то Даряване е за Вас! Бъдете част от промяната!