Замисъл и Подробна информация

Сигурно се чудите по-подробно ЗАЩО се формира “За Карайсен” и какви са целите му? КАК може да се помогне и на КОГО би могло да се разчита? Има ли причини, които биха се оказали пречка и КАКВИ са те? КОЙ предлага тези идеи?

Защо се създава “За Карайсен”? Хората напуснаха селата и България, какъв е смисълът?

Защото за голяма част от нас Караисен е роден край, настоящ дом или място за отдих и срещи с близки. Там живеят родителите, роднините или децата ни. За едни Караисен е буренясал имот и тъга, за други е място за почивка, а за трети – начин на живот и място за изкарване на прехрана. Така или иначе, именно мисълта за село често ни дава поводи да се гордеем, наслаждаваме, понякога и да го проклинаме, но едно е сигурно – асоциацията с Караисен предизвиква чувства и спомени;
Защото в Караисен могат да се организират събития, които да носят радост на деца и възрастни, поне докато има хора. Има добри примери и за това в последно време, но и те както всичко имат нужда от надграждане;
Защото като бивша или настояща частица от него, би трябвало да бъдем активни по проблемите на местна почва. Заради близките ни или заради нас. Това че не живеем там сега не означава, че след време няма да го направим. Някои села в околията доказват как с активна гражданска позиция се достига до положителни развръзки по належащи въпроси, а напоследък и в Караисен се наблюдават подобни процеси. Да, има изгубени битки и пропуснати ползи, но си заслужава заради успешните опити, добрите примери и бъдещето на децата и младите.

Какви са направленията и целите ?

  • разнообразяване и запазване на социалния, културния, спортния живот на село с организиране на различни инициативи и мероприятия;
  • проблеми касаещи Караисен;
  • популяризиране на името и създаване на условия за туризъм, с цел опазване на културно-историческото наследство.

Кой и как може да помогне?

Вътрешната мотивация и отговорното отношение са напълно достатъчни, а всеки друг опит, умения и знания ще са в плюс. Би било хубаво да участват повече млади хора, защото прави силно впечатление, че броят на местните и “гравитиращите” около Караисен сред поколението между 16 и 40 – годишните не е никак малък. Ограничения по пол, възраст, раса и километри няма, а възможност да се включват имат както деца, ученици и студенти, така и пенсионери, и граждани в неравностойно положение. Идеалната цел е да се осъществи взаимодействие между хората, които милеят за селото и независимо в коя част на света се намират, да бъдат активни и полезни за жителите в действия и инициативи с разнороден характер. Разбира се историята неведнъж е показвала, че “младостта” и “мъдростта” са доказано успешна комбинация. Младите могат да бъдат полезни с енергията и устрема си, а по-възрастните със своите знания, житейска мъдрост и професионален опит. Поради тази причина опитът и съветите на по-възрастните са безценни! Евентуалната помощ би могла да се осъществява пряко или косвено – с физически или интелектуален труд, дарения на материали или средства, със споделяне на опит (know how), информация или контакти. Едно от предимствата на днешното време е, че технологиите, комуникациите и информацията са по-достъпни от всякога и позволяват подкрепа в различни форми от всяка точка на света.

От кого може да се търси съдействие и разчита на местна почва?

Всеизвестно е, че кметовете носят своята отговорност за управлението на дадено населено място. В селата за кметовете често се възприема, че от тях не зависят много неща, но като едноличен орган на изпълнителната власт, функциите и правомощията им не са незначителни. Може да се търси съдействие и подкрепа също от юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза (читалище “Добра Надежда”) и други сдружения, регистрирани по закон да са в полза и на обществото. Те допринасят за активния живот в Караисен с участията си на празници и чествания, които се случват след съвместни действия и дарения от други сдружения, кметове, самодейци, дейци и местен бизнес. Те поддържат културния живот на селото и би следвало да бъдат подкрепяни в мероприятия, които организират или инициират. Засега все още функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора, пенсионерски клуб и видове бизнес не превръщат Караисен в умиращо село! Всички те са част от съвремения облик на Караисен и се нуждаят един от друг и от подкрепата на обществеността, а “За Карайсен” ще се стреми да подпомага с действия интересите на населеното място, доколкото позволяват условията.

Има ли причини, които биха се оказали пречка за реализиране на идеите?

Освен ясните за всички политически и икономически фактори и невъзможността на институциите, които поради една или друга причина не съумяват да управляват и регулират както ни се иска всички сфери в живота ни и заседналото недоверие и апатия към тях, съществуват и други ключови психологически причини, които възпират и отклоняват хората от действия или участия . Например:
Различия, липса на съмишленици и допирни точки със съграждани, недоверие;
Изпитване на срам от това какво ще кажат хората, присмиване, завист;
Примирение и очаквания единствено и само от държавни и общински структури.

Но дали наистина нищо не зависи от нас като жители или не бихме могли да бъдем полезнимакар и от разстояние? Смятаме че не е наша работа да превръщаме Караисен в по-интересно и по-приветливо място за нас и нашите деца? Колко често си задаваме въпроса: “Аз лично опитах ли по някакъв начин да променя нещо?”Разбира се, отговорите и причините биха могли да бъдат комплексни и разнородни по своему, както и оправданията.

Интересно след толкова много “приказки” кой стои зад това и с какво лично е допринесъл за село Караисен, че приканва и обществеността към действия?

След като научите повече за първоначално положените самостоятелни усилия и постигнатите резултати във времето, сами ще прецените дали написаното тук и действителността се припокриват или са само празни думи без покритие. В сайта ще имате възможността да се докоснете до реалистични идеи и да изберете свой собствен път и начин за подкрепа. Горещо се надявам, че ще Ви е приятно да бъдете част от някое добро дело за безценното ни мило село!

   Караисен не е на някого, Караисен сте Вие!   

Кой е Инициаторът и защо го прави?