Подробна информация

Сигурно се чудите по-подробно ЗАЩО се формира “За Карайсен” и какви са целите му? КАК може да се помогне и на КОГО би могло да се разчита? Има ли причини, които биха се оказали пречка и КАКВИ са те? КОЙ предлага тези идеи и с какво е допринесъл?

Защо се създава “За Карайсен”

Защото за голяма част от нас Караисен е роден край, настоящ дом или място за отдих и срещи с близки. Там живеем ние, нашите родители, роднини или децата ни. Асоцияцията със селото за всеки може да е различна – място за изкарване на прехрана и работа без почивка; буренясал имот и тъга; пъстри спомени; лятна ваканция или надежда. Мислите ни за село често ни дават поводи да се гордеем, наслаждаваме и ядосваме, но едно е сигурно – Караисен предизвиква чувства. Защото е бил, е част от живота ни или ще бъде;
Защото в Караисен могат да се организират събития, които да носят радост на деца и възрастни, поне докато има хора;
Защото като бивша или настояща частица от него, би трябвало да бъдем активни по проблемите на местна почва. Заради близките ни или заради нас. Това че не живеем там сега не означава, че след време няма да го направим. Някои села в околията доказват как с активна гражданска позиция се достига до положителни развръзки по належащи въпроси, а напоследък и в Караисен се наблюдават подобни процеси. Има изгубени битки и пропуснати ползи, но си заслужава заради успешните опити, добрите примери и бъдещето на децата и младите.

Какви са направленията и целите ?

  • разнообразяване и запазване на социалния, културния, спортния живот на село с организиране на различни инициативи и мероприятия;
  • проблеми касаещи Караисен;
  • популяризиране на името и създаване на условия за туризъм, с цел опазване на културно-историческото наследство.

Кой и как може да се включи?

Вътрешната мотивация и отговорното отношение са напълно достатъчни, а всеки друг опит, умения и знания ще са в плюс. Би било хубаво да участват повече млади хора, защото прави силно впечатление, че броят на местните и “гравитиращите” около Караисен сред поколението между 16 и 40 – годишните не е никак малък. Ограничения по пол, възраст, раса и километри няма, а възможност да се включват имат както деца, ученици и студенти, така и пенсионери, и граждани в неравностойно положение. Идеалната цел е да се осъществи взаимодействие между хората, които милеят за селото и независимо в коя част на света се намират, да бъдат активни и полезни за жителите в действия и инициативи с разнороден характер. Историята също неведнъж е показвала, че “младостта” и “мъдростта” са доказано успешна комбинация. Младите могат да бъдат полезни с енергията и устрема си, а по-възрастните – със своите знания, житейска мъдрост и опит. Евентуалната помощ би могла да се осъществява пряко или косвено – с физически или интелектуален труд, дарения на материали или средства, със споделяне на опит, информация или контакти. Едно от предимствата на днешното време е, че технологиите, комуникациите и информацията са по-достъпни от всякога и позволяват подкрепа в различни форми от всяка точка на света.

От кого може да се търси съдействие и разчита на местна почва?

Всеизвестно е, че кметовете носят своята отговорност за управлението на дадено населено място. В селата за кметовете често се възприема, че от тях не зависят много неща, но като едноличен орган на изпълнителната власт, функциите и правомощията им не са на “безгласна буква”. Може да се търси съдействие и от юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза (читалище “Добра Надежда”), сдружения и инициативни комитети. Те поддържат съвременния и културен живот в Караисен с участия и организация на празници и чествания, които се случват именно чрез съвместни действия, с дарения и помощ от кметове, самодейци, дейци и местен бизнес. Редно е да бъдат подкрепяни в мероприятия, които организират или инициират, както и те да оказват съдействие за полезни инициативи предложени от обществеността. Засега все още функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора, пенсионерски клуб и видове бизнес не превръщат Караисен в умиращо село. “За Карайсен” ще се стреми да подпомага с действия и инициативи интересите на населеното място, доколкото това е възможно.

Има ли причини, които биха се оказали пречка за реализиране на идеите?

Освен ясните за всички политически и икономически фактори и невъзможността на институциите, които поради една или друга причина не съумяват да управляват и регулират както ни се иска всички сфери в живота ни и заседналото недоверие и апатия към тях, съществуват и други ключови психологически причини, които възпират и отклоняват хората от действия или участия. Например:
Различия, липса на съмишленици и допирни точки със съграждани, недоверие;
Изпитване на срам от това какво ще кажат хората, присмиване, завист;
Примирение или очаквания за действия само от страна на държавните и общински структури.

Но дали наистина нищо не зависи от нас като жители или не бихме могли да бъдем полезни дори и от разстояние? Смятаме че не е наша работа да превръщаме Караисен в по-интересно и по-приветливо място за нас и нашите деца? А колко често си задаваме въпроса: “Аз лично опитах ли по някакъв начин да променя нещо?” и какво си отговаряме?Разбира се, отговорите и причините биха могли да бъдат комплексни и разнородни по своему, както и оправданията.

Интересно след толкова много “приказки” кой стои зад това и с какво лично е допринесъл за село Караисен, че приканва обществеността към действия?

След като научите повече за положените самостоятелни или колективни усилия и постигнатите резултати във времето, сами ще можете да прецените дали написаното тук и действителността се припокриват или са само празни думи. В сайта ще имате възможността да се докоснете до реалистични идеи и да изберете свой собствен път и начин за подкрепа. Като автор на сайта горещо се надявам да Ви е приятно да бъдете част от някое добро дело за милото ни село!

   Караисен не е на някого, Караисен сте Вие!   

Кой е Инициаторът и защо го прави?