Подробна информация

  Сигурно в момента търсите отговори на някои въпроси. ЗАЩО се формира “За Карайсен”? КАКВО представлява като формирование? КАКВИ са целите, търсят ли се поддръжници? КАК ще се реализират идеи и дали реално са постижими?

Защо се създава “За Карайсен”Хората напуснаха селата и България, какъв е смисълът

Защото за голяма част от нас Караисен е роден край, настоящ дом или място за отдих и срещи с близки. Там живеят родителите, роднините или децата ни. За едни Караисен е буренясал имот, тъга или безгрижни лета, а за други – пълна къща с живот и несвършваща работа. Така или иначе, именно мисълта за село често ни дава сили да продължим напред, защото се гордеем с произхода си и е повод да го посещаваме отново и отново. Но едно е сигурно – името му предизвиква умиление и спомени;
Защото като бивша или настояща частица от него, би трябвало да не бъдем безразлични към проблемите на местна почва. Да, има изгубени битки и пропуснати ползи, но си заслужава заради добрите примери. Немалко села в околията доказват как с активна гражданска позиция се достига до положителни развръзки по някои въпроси, а напоследък и в Караисен се наблюдава същата тенденция;
Защото на село могат да се създадат устойчиви условия за спорт, развлечения и туризъм. Това е най-постижимо и може да носи целогодишна радост на младите и децата;
Защото в Караисен може да се организират
 събития и мероприятия в различни сфери (образование, култура, спорт). Могат да се посочат добри примери за това в последно време, които разбира се имат нужда от надграждане. Ще са нужни повече синхрон, екипна работа и средства.
  Истината е, че едно общество, ако не полага и минимални усилия за мястото, което обича днес, по този начин се превръща в ням зрител на последиците утре. Ако цъкаме с език и проклинаме съдбата си няма да променим нищо. Но стига да се повярва, е напълно възможно да се допринесе повече за любимия Караисен…за възрастните, младите и бъдещите поколения и чрез делата ни да намираме още поводи за срещи на село. Едно от предимствата на днешното време е, че технологиите, комуникациите и информацията са по-достъпни от всякога и позволяват подкрепа в различни форми от всички точки на света.

Какво представлява организацията, какви са целите ѝ и направленията ?

  “За Карайсен” е неформална доброволна организация, като основната ѝ цел е да изгради “мрежа” от хора в и извън с. Караисен, които да подкрепят осъществяване на полезни за жителите инициативи и идеи от разнороден характер, както и да популяризира местния бизнес и услугите на територията на селото, за да се улесни достъпът до тях. Евентуалната помощ би могла да се изрази във физически или интелектуален труд, дарения на материали или средства, споделяне на опит (know how) и контакти
Направленията в които всеки желаещ би могъл да се включи са:
– активности в сферта на културния и спортния живот на село;
–  проблеми касаещи Караисен;
– създаване на условия за спорт, развлечения и туризъм.
Идеите и целите на организацията ще бъдат най-подходящи за:
– жителите и свързаните с Караисен от други населени места в България и в чужбина, които ги е грижа и милеят за село;
– тези, които живо се вълнуват от наболели проблеми и въпроси, които могат да бъдат полезни на обществеността и биха искали на драго сърце да предадат своите знания, умения, опит и съвети, но са се отказвали поради липса на съмишленици и подходяща форма за осъществяване;
– хората, които нямат физическата възможност, но биха искали да помогнат с информация, средства или контакти.

В случай че се съберат повече желаещи, в бъдеще би могло да се помисли за учредяване на сдружение. Към този момент, след дълго премисляне, формированието няма да има ангажиращ и задължаващ характер.

Какъв човешки ресурс ще бъде необходим на “За Карайсен”Има ли изисквания и критерии?

  Конкретни критерии и изисквания за присъединяване няма да има. Вътрешната мотивация, отговорното отношение и възможността за отделяне на време ще са напълно достатъчни за участие, пък дори и без умения. Би било хубаво да участват повече млади хора, защото прави силно впечатление, че броят на местните и “гравитиращите” около Караисен сред поколението между 16 и 40 годишните не е никак малък. Разбира се, всеки опит ще бъде добре дошъл за целите на “За Карайсен”, тъй като историята неведнъж е доказвала, че “младостта” и “мъдростта”, са доказано успешна комбинация. Ще имат възможност да се включват ученици, студенти, пенсионери, граждани в трудоспособна възраст и неравностойно положение, представители на неправителствени организации, местен бизнес и не на последно място – стотиците “карашчани” живущи в България и по света

Как може да стане това, от кого може да се търси съдействие и на кого може да се разчита ?

  Всеизвестно е, че кметовете носят своята отговорност за управлението на дадено населено място. В селата за кметовете често се възприема, че от тях не зависят много неща, но като едноличен орган на изпълнителната власт, функциите и правомощията им не са за пренебрегване. От своя страна юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, също допринасят за активния живот в Караисен с участията си на празници и чествания. Това често се случва след съвместни действия между кмета, сдруженията, местния бизнес и самодейците. Би следвало именно от гореизброените да се търси диалог и вид помощ, но ще е уважително и ползотворно и те да бъдат подкрепяни в мероприятията, които организират или иницииратЗасега, все още функциониращите детска градина, читалище, дом за стари хора, пенсионерски клуб и видове бизнес, не превръщат Караисен в изчезващо село. Всички те са част от съвремения облик на Караисен и се нуждаят един от друг и от подкрепата на обществеността, а “За Карайсен” ще се стреми да подпомага с действия интересите на населеното място.

Има ли причини, поради които подобни идеи не биха могли да се реализират?

  Освен ясните на всички политически и икономически фактори (невъзможността на институциите, които поради една или друга причина не съумяват да управляват и регулират както ни се иска всички сфери в живота ни и породеното недоверие към тях), обезверяването и апатията, съществуват и други ключови причини, поради които хората не биха взели участие, а може и да им се е искало.
Ключови причини, които възпрепятстват жителите в (малки) населени места от участия в начинания :
 различия, липса на съмишленици и допирни точки със съграждани;
 изпитване на срам от това какво ще кажат хората и че биха се присмяли;
 примирение и очаквания единствено и само от държавни и общински структури.

  Често незначителни причини спират и отклоняват хората от действия или участия. Неведнъж в разговори е споделяно, че на село липсва по-динамичен социален живот, че никой не го е грижа и че едва ли някой би дошъл точно в Караисен. Но дали наистина нищо не зависи от Вас като жители или не бихте могли да бъдете полезни от разстояние? Смятате че не е Ваша работа да превръщате Караисен в по-интересно и по-приветливо място за Вас самите? А задавали ли сте си въпроса: “Аз лично опитах ли по някакъв начин да променя нещо ?” Разбира се, отговорите и причините биха могли да бъдат комплексни и разнородни по своему, както и…оправданията.

Интересно след дългите словоизлияния, кой стои зад всичко това и с какво  е допринесъл за село Караисен ?

  Преди да научите повече за мен и активността ми, оставям на посетителите на страницата и на тези които ме познават, сами да прецените дали написаното тук и резултатите в действителността се припокриват или са само празни приказки. Тук ще имате свободата да се докоснете до реални идеи и да изберете свой собствен път за подкрепа. От преценката и видяното зависи дали ще повярвате и дали си заслужава да се включвате с действия или средства. Силно вярвам, че ще Ви е приятно да бъдете част от промяната ДНЕС или някое добро дело УТРЕ в населеното място, което обичаме и сме свързани!

   Караисен не е на някого, Караисен сте Вие!   

Кой е Инициаторът и защо го прави?