Подробна информация

Защо се създава “За Карайсен” и какви са целите? Кой и как може да помогне? От кого кого може да се търси съдействие? Има ли пречки и какви са те? Кой предлага тези идеи и с какво е допринесъл?

Защо се създава “За Карайсен”

Връзката със селото е различна за всеки. За мнозина Караисен е роден край;  място за работа и прехрана, отдих, вдъхновение; място за срещи с близки; тъга за отминал живот насред буренясал имот или пък източник на пъстри спомени и емоции. Мислите и чувствата, които бушуват в нас за село често са смесени. Дават ни поводи както да се гордеем, наслаждаваме, така и да се ядосваме. Но независимо от емоциите, които предизвиква, Караисен е част от нашия живот и нашето наследство. Като бивша или настояща частица от него, би трябвало да бъдем социално ангажирани и активни на местна почва. Някои села в околията доказват как с активна гражданска позиция се достига до положителни развръзки по належащи въпроси, а напоследък и в Караисен се наблюдават подобни процеси. Има изгубени битки и пропуснати ползи, но си заслужава заради успешните опити, добрите примери и бъдещето на децата и младите.

Какви са целите ?

разнообразяване и запазване на социалния, културния, спортния живот на село чрез организиране на различни инициативи и мероприятия, поне докато е жива общността;

 проблеми касаещи Караисен;

популяризиране на името и създаване на условия за туризъм, с цел опазване на културно-историческото наследство.

Кой и как може да помогне?

Вътрешната мотивация и отговорното отношение са ключови за ангажираността, но всеки допълнителен опит, умение и знание биха били са ценни. От една страна, включването на повече млади хора би било полезно, защото броят, делът на младите местни и летуващи в Караисен във възрастовия диапазон между 16 и 40 години, не е никак малък. От друга страна, възрастните граждани на Караисен са истинско богатство – носители са на житейска мъдрост и са неизчерпаем извор на информация. Историята неведнъж е доказвала, че “младостта” и “мъдростта” са доказано успешна комбинация. Младите могат да бъдат полезни с енергията и устрема си, а по-възрастните – със своите знания и опит. “Мостът”, спойката между поколенията е част от развитието и човешката еволюцията. За желаещите доброволци няма никакви ограничения – по пол, възраст, социален статус и местоположение. Необходима е само вътрешна мотивация. Идеалната цел е да се осъществи взаимодействие между хората, които милеят за селото и независимо от географската локация, да бъдат активни и полезни за жителите с действия в инициативи с разнороден характер. Евентуалната помощ би могла да се осъществява пряко или косвено – с физически или интелектуален труд, дарения на материали или средства, със споделяне на опит, информация или контакти. Едно от предимствата на днешното време е, че технологиите, комуникациите и информацията са по-достъпни от всякога и позволяват подкрепа в различни форми от всяка точка на света.

От кого може да се търси съдействие на местна почва?

Добре известно е, че кметовете носят отговорността за управлението на дадено населено място. В селата, обаче, често се счита, че техните възможности са ограничени, но като представители на изпълнителната власт, техните функции и правомощия са от съществено значение. Може да се търси помощ и съдействие и от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, като читалище “Добра Надежда”, сдружения и инициативни комитети. Те подпомагат съвременния и културен живот в Караисен, организирайки празници и чествания чрез съвместни усилия, с дарения и помощ от кметове, самодейци, дейци и местни бизнеси. Важно е да бъдат подкрепяни в мероприятия инициирани от тях, както и те да оказват съдействие за полезни инициативи, предложени от обществото. В настоящия момент детската градина, читалището, домът за стари хора, пенсионерският клуб и различни видове бизнес не допускат Караисен да стане умиращо село. “За Карайсен” ще подкрепя интересите на местната общност чрез действия и инициативи, когато това е възможно.

Има ли причини, които биха се оказали пречка за реализиране на идеите?

Освен очевдините политически и икономически обстоятелства, засиленото недоверие и апатия към институциите поради невъзможността им да управляват и регулират прагматично живота на гражданите, съществуват и други ключови човешки причини, които възпират и отклоняват хората от действия или участия:
Различия, липса на съмишленици и допирни точки със съграждани, недоверие и неувереност;
Изпитване на срам от възможните коментари и присмех от страна на други хора, страх от завист;
Примирение със ситуацията или очаквания за действия само от страна на държавните и общински структури.

Но дали наистина нищо не зависи от нас като жители и не бихме могли да бъдем полезни дори и от разстояние? Смятаме ли, че не е наша работа да превръщаме Караисен в по-интересно и по-приветливо място за нас и нашите деца? А колко често си задаваме въпроса: “Аз лично опитах ли по някакъв начин да променя нещо?” И е важно съответно какво си отговаряме? Разбира се, причините и отговорите биха могли да бъдат комплексни и разнородни.

Интересно след толкова много “приказки” кой стои зад това и с какво лично е допринесъл за село Караисен, че приканва обществеността към действия?

 

   Караисен не е на някого, Караисен сте Вие!   

Кой е Инициаторът и защо го прави?