Дарители и Радетели

Какво означава да си Дарител или Радетел ?

                 

Това са двете лога на “За Карайсен”. „Зеленото“ лого е основната емблема на неформалната организация и сайта и символизира активността на хората, които помагат с физически действия – радетелите. „Оранжевото“ лого символизира приноса на тези, които подпомагат финансово или материално инициативи – дарителите. Не би било правилно да степенуват, тъй като и двете са еднакво важни за постигането на цели и идеи, още повече ако са в полза на обществеността. Ползите се свеждат до вътрешно чувство за удовлетворение, които носят както доброволчеството, така и финансовите и материалните стимули. Разбира се, това е въпрос на гледна точка и на вътрешни потребности, но се допуска за извършване на Х количество труд да се търсят начини за заплащане, в зависимост от обема, произхода на средства и възможността на неформалната организация.

Може да звучи невероятно, но вече има повярвали финансови благодетели и ентусиасти дарили доброволен труд в идеи и инициативи на “За Карайсен”!

Към момента Радетели дарили доброволен труд в по-значими размери са:

  • Митко Харизанов (активен участник в първоначалната неуспешна кампания по набиране на средства за ремонт на физкултурния салон и заснел снимков и видео материал с помощта на дрон, с цел популяризиране на с. Караисен) /2017-2018 г./;
  • Калин Чакъров (инициатор по набиране на средства от дарители за закупуване на тенис маса и метална врата за “старото” училище; съдействие за провеждане на турнир по тенис на маса през 2018 и 2019 г. и осигуряването на тенис маса /2018 г./ с помощта на кмета на гр. Павликени; окосяване на площи в района на училището и на планирана екопътека в с. Караисен) /2018, 2019 г./;
  • Милен Балканджиев, Милен Минчев и други жители положили труд за изработването на врата за входа на “старото” училище /2018 г./;
  • Йорданка Петкова (оказала съдействие за инициативи по почистване на “старото училище; ръчно изработила и дарила мартеници на Дома за стари хора в с. Караисен; активен участник в набирането на информация за обекти в селото, свързани с туристическата пътека и ретро изложба) /2018-2021 г./

Към момента най-сериозните Дарители на средства и материали са:

  • Сдружение “1% Промяна” и техните дарители, които осигуриха средства за ремонт на физкултурния салон в размер на 4400 лв. /2018/;
  • Строителна фирма решила да запази анонимност и която дари боя за ремонтните дейности на физкултурния салон /2018/;
  • Известен брой физически лица свързани с Караисен, които дариха суми за закупуване на тенис маса и за направата на метална врата на един от входовете на “старото” училище, като най-сериозните благодетели са Михаил Стоянов и Евгени Петков /2018/;
  • Велико Маринчевски и Маги Бицова, дарили средства за изработване на табела за туристическа пътека /2019/;
  • Фирма, пожелала да запази анонимност, дарила средства за закупуване на прожекционен апарат /2020/;

Вие също можете да станете радетели или дарители! Вижте как: Даряване/Donation!