За Контакти


Пламен Иванчев, тел. 0887460738, email: zakaraisen2017@gmail.com

Официална facebook страница на “За Карайсен” :
https://www.facebook.com/ZaKaraisen/
Група във facebook:
https://www.facebook.com/groups/701363996922647/about/
Физкултурният салон в с. Караисен
https://www.facebook.com/The-Gym-in-Karaisen/