Тестове

Тук ще откриете:

Селищната монография на с. Караисен във формат за четене и Тестове/Куизове с въпроси за селото, където можете да проверявате и обогатявате знанията си.


1. Четене на монографията в реално време, като истинска книга, със звук от прелистване на страници:

 

2. Или с възможност за четене изън сайта, след заявка с email – Селищна монография в PDF формат.

 

ТЕСТОВЕ:

*Отговорите на всеки един от тематичните въпросници могат да се видят след завършването им, докато отговорите в сборния въпросник накрая НЕ СЕ ВИЖДАТ.


Тест № 1 “Общи” и “Х.Димитър и Ст.Караджа”
Тест № 2 “Водни ресурси”

Тест № 3 “10 чешми”
Тест № 4 “Църква” и “Детски дом”
Тест № 5 “Училищна дейност”
Тест № 6 “Читалище и Кино”
Тест № 7 “Общество”
Тест № 8 “Личности” и “Кметове”
Тест № 9 “Сгради и Обекти”

Тест № 10 Обобщаващ тест

* Във въпросниците е използвана Селищната монография като основен източник на информация, с някои допълнения от други писани книги за с. Караисен. Съдържаниeтo по някои въпроси е съпоставенo и със сведения от възрастни жители, като е добавяна и нова информация с безпристранен прочит на миналото. Създадените, редактирани и преформулирани текстове не променят фактологията, а представят на аудиторията исторически факти в синтезиран осъвременен вид. Използвани са и снимки от източници, които са дали доброволно съгласие материалите да бъдат публикувани. В този смисъл, въпросниците са интелектуален авторски труд и с изключение на свободното им споделяне с цел информиране и обогатяване на обществеността, използването на Quiz-овете от трети лица за лична реклама и/или търговски цели, ще се счита за недобросъвестен акт и плагиатство. Всички права принадлежат на © “За Карайсен” и www.karaisen.com.

 

Разгледайте и интересните Сувенири с логото на “За Карайсен”!