Неуспехи

“Успехът има много бащи, а провалът само един.”

⊗ Набиране на средства от интернет платформи (fundraising platforms) за ремонт на физкултурния салон в “старото” училище. Събра се само 10% от желаната сума /2018/;

⊗ Работна среща между директорката на ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”, родителите на учениците и директор с дългогодишен стаж и опит в столични училища пред закриване /2018/;

⊗ Безплатни компютърни курсове от преподавател в клон на детската школа “Телерик” от Велико Търново, които да се осъществяват в компютърната зала в с. Караисен /2018/;

⊗ Гостуване и провеждане на урок по история по инициативата “Да обиколим българските училища” на сдружение “Българска история” /2018/;

Въпреки това се намериха поддръжници и организации, които вече подкрепиха и дариха за идеи за с. Караисен! 

Вижте ги в Дарители и Радетели и разберете какво е значението им